Tin Tức

ĐIỂM DANH HẰNG NGÀY&NHẬN QUÀ ONLINE

Online rút thưởng

 • Mỗi 30 phút Online sẽ được rút thưởng thông qua NPC CÂY THẦN MA VŨ, mỗi ngày rút thưởng tối đa 6 lần
 • Phần thưởng:Đồng, Tiền Xu, Nguyên Liệu Bí Tịch hoặc Nguyên liệu nâng cấp kinh mạch
 • Quà Online
  Lần 1 :

  1 LB Thiên Quỳnh Cung

  1 Rương Quà Điểm Danh

   

  Lần 2:

  1 LB Vạn Hoa Cốc

  2 Rương Quà Điểm Danh

  Lần 3:

  1 Lb Thiên Quỳnh Cung

  5 Rương Quà Điểm Danh

  Lần 4:

  1 LB Vạn Hoa Cốc

  2000 Lam Long Đơn (Khóa)

  Lần 5:

  1 Rương LB Trùng Sinh

  1 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch

  Lần 6:

  2 Túi Nguyên Liệu Kinh Mạch

  50 Nguyên Liệu Pháp Bảo Nhật Nguyệt

  100 Nguyên Liệu Thần Binh

  20 Chiến Thư Mật Thất Du Long

Quà điểm danh hằng ngày

 • Mỗi ngày ONLINE sẽ được quà điểm danh thông qua NPC CÂY THẦN MA VŨ, mỗi ngày rút thưởng 1 lần
 • Phần thưởng Mỗi Ngày:
 • 10000 Đồng Thường
 • 100 Lam Long Đơn Thô
 • Phần thưởng Ngày Thứ 7
 • 50 Rương Huyền Thoại Anh Hùng

CHUA CO TEN