Tin Tức

[CẬP NHẬT] HÌNH DẠNG MỚI CỦA VŨ KHÍ

THAY ĐỔI ÁP DỤNG CHO CÁC VŨ KHÍ NHƯ SAU:

  • VŨ KHÍ TRẤN PHÁI CẤP 9
  • VŨ KHÍ THIÊN SA
  • VŨ KHÍ MA THẦN
  • VŨ KHÍ ĐẾ VƯƠNG
  • VŨ KHÍ ÁC BINH